พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563