พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563