พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564