พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564