พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564