พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564