พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564