พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564