พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564