พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒