พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒