พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562