พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561