พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 26 ตุลาคม 2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ฯพณฯ นายอะเล็กซานเดอร์ ฟัน แดร์เบลเลิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย
วันที่ 26 ตุลาคม 2561