พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564