พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นสมัยที่ ๒

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา (Mr. Matamela Cyril Ramaphosa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นสมัยที่ ๒