พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซูซานา ชาปูโตวา (Ms. Zuzana Čaputová) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซูซานา ชาปูโตวา (Ms. Zuzana Čaputová) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒