พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเลาเรนติโน กอร์ติโซ โกเฮน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาคนใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเลาเรนติโน กอร์ติโซ โกเฮน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาคนใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒