พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายกีตานัส นูเซดา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายกีตานัส นูเซดา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒