พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอกิลส์ เลวิตส์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอกิลส์ เลวิตส์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒