พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒