พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี (Mr. John Pombe Joseph Magufuli) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563