พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ (The Honorable Joseph R. Biden Jr.) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564