พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอิซฮาก เฮอร์โซก (Mr. Isaac Herzog) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564