พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส (Mr. José Pedro Castillo Terrones) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564