พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีเกิดเหตุกราดยิงในเมืองฮาเนา รัฐเฮสเซิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย
ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีเกิดเหตุกราดยิงในเมืองฮาเนา รัฐเฮสเซิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓