พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการที่นายมุฮัมมัด ฮุสนี มุบาร็อก (Mr. Mohamed Hosni Mubarak) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563