พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในการที่ นายประนาบ มุกเคอร์จี (Shri Pranab Mukherjee) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในการที่ นายประนาบ มุกเคอร์จี (Shri Pranab Mukherjee) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓