พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในการที่ พลตรี ไมเคิล เจฟฟรี (His Excellency Major General the Honourable Michael Jeffery AC AO (Mil) CVO MC (Retd)) อดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563