พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566