พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายสี จิ้นผิง (Mr. Xi Jinping) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566