พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี ในการที่ นายเซบัสเตียน ปิญเญรา เอเชนิเก (Mr. Sebastián Piñera Echenique) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567