พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566