พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566