พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565