พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566