พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรณีเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2565