พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567