พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในการที่ นายมาร์ตติ อาห์ติซาริ (Mr. Martti Ahtisaari) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2566