พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ (Mr. Ferdinand Romualdez Marcos, Jr.) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนใหม่ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565