พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566