พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔