พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566