พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565