พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง เชค มิชอัล อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566