พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลัตเวีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566