พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566