พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟแห่งสวีเดน ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566