พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายกาบริเอล โบริก ฟอนต์ (Mr. Gabriel Boric Font) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีคนใหม่ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายกาบริเอล โบริก ฟอนต์ (Mr. Gabriel Boric Font) ในโอกาสสาบานตน
เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีคนใหม่ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕