พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดเหตุฝนตกหนักและอุทกภัยจากพายุไต้ฝุ่นทกซูรี (Doksuri) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566